добре дошли

социален реализъм

Социалистическия реализъм, съкратено соцреализъм, е художествен стил на литературния реализъмс политическа насоченост за насърчаване и задълбочаване на идеите на социализма и комунизма.

Стилът е представен при всички форми на изкуството: архитектуралитературасценични изкуства и визуалните изкуства.

Поява и развитие

Възниква в началото на 20 век и се утвърждава след успеха на Октомврийската революция от 1917 г.

Самият термин социалистически реализъм е въведен през 1932 г. в СССР. Смята се, че е използван за пръв път във вестник „Литературная газета“от 23 май. Теоретическите му основи са поставени от Карл МарксФридрих ЕнгелсГеоргий Плеханов и Анатолий Луначарски. Още през 1918 г. по инициатива на Владимир Ленин се разработва план за „монументална пропаганда“, чиято цел е разпространение на социалистическата идеология. Важно място в него заема изкуството, на което е отредена обслужваща партийните цели роля. След установяване на „диктатура на пролетариата“ в държавите попаднали в сферата на влияние на СССР, социалистическият реализъм е възприет и в тях. Ръководствата на страните от Варшавския договор го налагат като единствено правилен художествен метод. От тях той е определян като „нов етап в художественото развитие на човечеството“ и „закономерно продължение и развитие на най-добрите реалистични традиции на изкуството“.

Течението намира привърженици и извън Източния блок, сред художници симпатизиращи на социаризма: Диего Ривера (Мексико), Давид Сикейрос(Мексико), Фернан Леже (Франция), Франс Мазарел (Белгия).

Изобразително изкуство

При зараждането си социалистическият реализъм е само едно от теченията в културния живот на Русия. След 1917 г. Съветската власт прави всичко възможно да го наложи и утвърди. Художниците модернисти Василий Кандински и Марк Шагал са привлечени на отговорни длъжности в областта на културата, но тъй като „те не са в състояние да разберат съветските стремежи към реалистично изкуство“, скоро са принудени да напуснат родината си. Заявявайки, че се опира на традициите на критическия реализъм, руското народно творчество и передвижниците, соцреализмът проявява нетърпимост към инакомислещите. Дори ляво ориентирани артистични групи като „Пролеткулт“ са подложени на гонение заради „ляво сектантство“. През 1922 г. е основана Асоциацията на художниците на революционна Русия (АХРР). Нейните членове Борис КостудиевКонстантин ЮонИсак Бродски и други, се самоопределят като наследници на передвижниците. Техните възгледи се считат от властта за еталон на социалистическия метод в изкуството. Сдружението „Четирите изкуства“ и „Дружеството на московските художници“, като цяло също следват официалната партийна линия. Въпреки това на тях се гледа с известно подозрение от страна на правителството.

Соцреализмът влиза в конфликт със съвременното си западноевропейско изкуство, което е обвинено от него във „формализъм“, „субективизъм“ и „упадъчен натурализъм“. Направленията експресионизъмкубизъмфутуризъм и други, са определяни като упадачни и реакционни. От художникът се изисква социална ангажираност и пресъздаване на сюжети определени от партийното ръководство на държавата. В СССР такива са Октомврийската революция, Червената армияВеликата отечествена война. В България основните теми са „Съветската армия“, „Антифашиската съпротива“ и „Трудовото ежедневие“.

Силно развитие получават монументалната скулптура и архитектура, където се проявяват отчетливо тенденции към гигантизъм. Пример в това отношение е скулптурната композиция „Работник и колхозничка“ в Москва, дело на Вера Мухина. В стремежа да се демонстрира превъзходството на комунизма над капиталистическото общество, се изграждат огромни жилищни комплекси, като този на „Калинински проспект“ в Москва (1961).

В България пионер на социалистическият реализъм в монументалната скулптура е Иван Фунев. Като образци в архитектурата могат да се посочат Монументът на връх Бузлуджа и Мавзолеят на Георги Димитров.

Тоталитарните режими използват изобразителното изкуство за утвърждаване култа към личността. В епохата на социализма се създават безброй произведения възвеличаващи Ленин, Сталин,Георги ДимитровТодор ЖивковНиколае ЧаушескуЕнвер Ходжа.

социален реализъм
Альоша“ в Пловдив
социален реализъм
Монументът на връх Бузлуджа
социален реализъм
Паметник на Иван Боримечката в Клисура, скулптор Методи Андреев
социален реализъм
социален реализъм
използвана литература: http://bg.wikipedia.org/
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg