добре дошли

Държавно устройство

Държавно устройство
Символи и институции

Съгласно Конституцията от 1991 година България е парламентарна република, с ясно изразено разделение на властите. Националните символи на българската държава са знаметохимнътгербът и Гвардията на Републиката.

Българският парламент - Народното събрание е еднокамерен парламент и се състои от 240 народни представители. Депутатите се избират за срок от 4 години, като от 2009 година 201 от тях се избират пропорционално, а 39 — мажоритарно. Пълномощията, работата и задачите на парламента са описани в глава Трета в Конституцията (чл. 62 - Чл. 91). Сред тях са приемането на закони, контрол над изпълнителната власт, одобряването на бюджета, насрочването на президентски избори, избора и отзоваването на министър-председателя и други министри, обявяването на война, разполагането на войски извън България и ратифицирането на международни договори и споразумения. От 2006 година Народното събрание избира омбудсман, който се застъпва за правата и свободите на гражданите.

Президентът на Републиката се избира пряко за 5-годишен срок с право на едно преизбиране. Той е държавен глававърховен главнокомандващ навъоръжените сили и председател на Консултативния съвет за национална сигурност. Макар да не притежава законодателна власт или инициатива, президентът може да върне законопроект за преразглеждане, въпреки че парламентът може да отхвърли ветото с обикновено мнозинство при гласуване. Президентът има вицепрезидент, избиран заедно с него на преки избори.


използвана лирература: wikipediq.org

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg