добре дошли

Физикогеографски зони

Обикновено територията на България се разделя на пет физикогеографски зони:

Дунавска равнина

Дунавската равнина включва голяма част от Северна България - частта от Долнодунавската низина южно от река Дунав. Релефът е низинен като постепенно преминава от запад на изток в хълмисто-платовиден. Средната надморска височина е 178 m. Повечето речни долини имат полегати леви и стръмни десни склонове, а крайните западни реки (Видбол, Тополовец иЧичилска) и реките в Добруджа са с ждреловидни долини.

Климатът е умереноконтинентален, с горещо лято и студена зима. Средната годишна сума на валежите е от 500 до 600 mm. Реките са къси, с най-голям отток през юни и най-малък през февруари. По-големите реки, освен граничната Дунав, са Лом, ОгостаИскърОсъм, Вит, Янтра.

Старопланинска зона

Старопланинската област разделя Северна и Южна България. Тя включва няколко добре разграничени области от север на юг:ПредбалканСтара планинаЗадбалкански полета и Средногорие.

Стара планина е планинска верига с дължина около 550 km и височина до 2376 m (връх Ботев). Предбалканът включва северните предпланини на Стара планина, а Средногорието - поредица от планини, редуващи се от запад на изток: Завалска планинаВискярЛюлинВитошаПланаЛозенска планина,Средна гораБакаджицитеХисарски възвишения. Между Стара планина и Средногорието се намират няколко котловини, също подредени в редица от запад на изток: БурелскаСофийскаСаранскаКамарска, Златишко - ПирдопскаКарловска,КазанлъшкаСливенскаКарнобатска, Айтоска.

Климатът е със силно планинско влияние, умереноконтинентален на север, умерен преходноконтинентален на юг. От Старопланинската зона извират повечето реки от Дунавската равнина, както и част от реките в Южна България, по-големите от които са ТунджаТополницаСтряма.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg