добре дошли

климат

климат

В България преобладава умерения климат, със студена зима и горещо лято. Бариерният ефект на Стара планина има силно влияние върху климата в цялата страна — Северна България изпитва по-ниски температури и получава повече валежи в сравнение с южната част.

Валежите в страната са средно около 630 мм на година. [44] В низините варират между 500 и 800 мм, като в планинските райони достигат до между 1000 и 2500 мм годишно. Сухите райони включват Добруджа и северната част на крайбрежната ивица, а по-високите части на РилаПиринРодопиСтара планинаОсоговска планина и Витоша имат най-високите валежни количества.

Най-ниската измерена температура е -38,3 °C в Трън, а най-високата – 45,2 °C в Садово
използвана литература http://bg.wikipedia.org/

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg