добре дошли

географско разположение

географско разположение
България е държава в Югоизточна Европа, граничеща на север с Румъния, на запад със Сърбия и Република Македония, на юг с Гърция и Турция, а на изток с Черно море. Река Дунав, от устието на река Тимок до Силистра е естествената природна граница между Република България и Румъния. Територията на страната е 110 993 km², от които 261.4 км2 са крайгранични речни води и 101.3 км2 са крайгранични речни и морски острови. Към тази територия не се включва дванадесетмилната морска акватория.
географско разположение

България е разположена на север от Екватора и на изток от Гринуичкия меридиан.Тя се намира в източната част на Балканския полуостров в Европа, включваща части от историко-географските области Мизия, Тракия и Македония. Територията ѝ се намира от 41°14' до 44°13' северна ширина и от 22°21' до 28°36'източна дължина.

  1. Най-северната точка е устието на река Тимок с координати 44°12" с.г.ш и 22°40" и.г.д
  2. Най-южната точка на България е връх Вейката в Южно-родопския дялГюмюрджински Снежник с координати 41°14" с.г.ш. и 25°17" и.г.д.
  3. Най-западната точка е Китка в Кюстендилска област с координати42°18′34.45″ с. ш. 22°21′56.07″ и. д.
  4. Най-източната точка е нос Шабла която се намира на координати 43°32" с.г.ш. и 28°36" и.г.д.

В природно-географско отношение територията на България е разположена на прехода между умерения и субтропичния климатичен пояс. Това нейно положение се е отразило върху развитието на климата, речния отток, растителната покривка, животинския свят и почвите. Тя има преходно природно-географско местоположение.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg