добре дошли

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Международен туризъм – България (януари – август 2013 г.)
 

5.8% e ръстът в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-август 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Увеличение от 6.4% има при посещенията с цел почивка и ваканция
През периода януари-август 2013 г. България е посетена общо от 5 087 232 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите). Техният брой е с 5.8 % повече спрямо същия период на 2012 г.
Увеличение има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 3 805 369 посещения и ръст от 6.4%, при посещенията с цел гостуване – 141 404 посещения и ръст от 24.9%. Спад има при посещенията с цел бизнес, като са реализирани 662 657 посещения и спад от – 1.2%.
Транзитно през страната се преминали 1 622 871 чужденци, което е с -1.7% по-малко спрямо същия период на предходната година.
Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ за периода януари-юли 2013 г. възлизат на 1 625.6 млн. евро, което е с 3% повече в сравнение със същия период на 2012 г. Разходите на българските граждани за пътувания чужбина за периода януари-юли 2013 г. са общо 635.94 млн. евро или с 13.6% повече спрямо 2012 г.
 
Прочети целия документ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ – АВГУСТ 2013 г.)
 Международен туризъм сезон „Зима 2012-2013 г.”

През зимния туристически сезон 2012-2013 г. (периода декември 2012 г.- март 2013 г.), България е посетена общо от  1 063 852 чуждестранни туристи без транзитно преминалите.  Техният брой е с 8.2% повече спрямо същия период на зимен сезон 2011-2012 г.
Увеличение има при посещенията с цел почивка и ваканция като са реализирани 636 026 посещения и ръст от 10.4% и   както и  при посещенията с цел гостуване, като са реализирани 43 602 посещения и ръст от 12.5%.
Транзитно през страната се преминали 357 940 чужденци, което с 1.3% по-малко от същия период на предходната година.   
Приходите от международен туризъм за периода декември 2012-март 2013 г. възлизат на 416.54 млн. евро, което е с 4.9% повече в сравнение със същия период на 2011-2012 г.

Прочети целият документ: МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ (ЗИМА - 2012-2013 г.)МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ 
(ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ – 2012 г.)

3.4% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари –декември 2012 г. спрямо същия период на 2011 г.
Увеличение от 3.1% при посещенията с цел почивка и ваканция и 7.1% при посещенията с
цел бизнес.
Приходите от международен туризъм за периода януари-декември 2012 г. възлизат на
2 916.6 млн. евро, което е с 2.2 % повече в сравнение със същия период на 2011 г.

ЧУЖДЕСТРАННИ ТУРИСТИ В БЪЛГАРИЯ

През периода януари – декември 2012 г. България е посетена общо от 6 540 839
чуждестранни граждани с цел туризъм (без транзитно преминалите). Техният брой е с 3.4%
повече спрямо същия период на 2011г. Увеличение има при посещенията с цел бизнес, като са
реализирани 1 040 488 посещения и ръст от 7.1%, както и при посещенията с цел гостуване,
като са реализирани 156 361 посещения и ръст от 8.4%. Реализирани са 4 622 710 посещения с
цел почивка и ваканция, които отбелязват ръст от 3.1%.
Транзитно през страната се преминали 2 325 713 чужденци, което с 2.5% по-малко от
същия период на предходната година.

Прочети целият документ: МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2012 г.)
 

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ 
(ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ – 2011г.)

 Броят на чуждестранните туристи, посетили България за периода януари-декември 2011 г. е с 4.6% повече спрямо същия период на 2010 г.

Увеличение от 6.1% при посещенията с цел почивка и ваканция, както и в посещенията с цел бизнес с 4.1 % и посещенията с цел гостуване с 0.5%.

Приходите от международен туризъм за периода януари – ноември 2011 г . възлизат на 2 752.6  млн. евро, което е с 3.8 % повече в сравнение със същия период на 2010 г. 
 

ЧУЖДЕСТРАННИ ТУРИСТИ В БЪЛГАРИЯ


През периода  януари – декември 2011 г. България е посетена общо от  8 712 821 чужденци. Увеличението спрямо предходната година е 4.0%. 

Посещенията с  цел туризъм, според определенията на Световната организация по туризъм, са 6 328 023. Техният брой е с 4.6% повече спрямо 2010 г. 

Увеличение  има при посещенията с цел  почивка и ваканция с 6.1%, като са реализирани 4 484 248 посещения, при посещенията с цел бизнес с 4.1%, като са реализирани 971 735 посещения и при посещенията с цел  гостуване  от  0.5% с реализирани  144 308 посещения. 

Намаление има при  други посещения на чуждестранни туристи с (-2%), като са реализирани 727 732 посещения.

Транзитно през страната се преминали  2 384 798 чужденци, което е с  2.5% повече от предходната година.  

Прочети целият документ: Международен туризъм - България (януари - декември 2011 г.) 

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ – 2010 г.)

Броят на чуждестранните туристи посетили България за периода януари-декември 2010 г. е с 5.4% повече спрямо същия период на 2009 г.

Увеличение от 11% при посещенията с цел почивка и ваканция.

Приходите от международен туризъм за периода януари – декември 2010 г . възлизат на 2 747.1 млн. евро, което е с 2.5 % повече в сравнение със същия период на 2009 г.

 

ЧУЖДЕСТРАННИ ТУРИСТИ В БЪЛГАРИЯ

 

През периода януари – декември 2010 г. България е посетена общо от 8 374 034 чужденци. Увеличението спрямо предходната година е 6.4%.

Посещенията с цел туризъм, според определенията на Световната организация по туризъм са 6 047 013. Техният брой е с 5.4% повече спрямо 2009 г.

Увеличение от 11% има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 4 227 519 посещения. Намаление има при посещенията с цел бизнес, като са реализирани 933 501 посещения (-13.2%) и при посещенията с цел гостуване – 143 591 посещения (-5.2%).

Транзитно през страната се преминали 2 327 021 чужденци, което е с 9% повече от предходната година.

Прочети целият документ: МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2010 г.)

Информация за туризма в България

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg